Menu

0

0 ден

Të nderuar shfrytëzues,

Mirë se Erdhët në faqen e internetit të NP Komunalec – Kërçovë.

Pagesa elektronike e faturave tuaja

Shënoni numrin 14 shifrorë të faturës suaj

Paraqisni defekt të rrjetit të ujësjellësit